De nieuwe onderwijsmatrix verdeelt de tweede en derde graad van het secundair onderwijs in drie finaliteiten ...

  • De arbeidsmarktfinaliteit bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt. Deze finaliteit komt voor in het (d)bso en BUSO.
  • De doorstroomfinaliteit bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs. Deze finaliteit is te vinden in het aso, tso & kso.
  • De dubbele finaliteit bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Hiervoor kunnen leerlingen terecht in het tso & kso.

.... en acht studiedomeinen.

Studiedomeinen secundair onderwijs

In de nieuwe tweede graad kunnen leerlingen kiezen tussen volgende STEM-richtingen.

STEM-richtingen tweede graad

Leg dat maar eens uit!

Het is niet gemakkelijk om de weg te vinden in al deze studierichtingen. Wil je de nieuwe structuur van het secundair onderwijs op een toegankelijke manier uitleggen aan je leerlingen?

De matrix van het secundair onderwijs

Video