vanbasisnaarsecundair.be

Deze site is een uitstekend vertrekpunt voor zowel leerkrachten als ouders. Hij is gebaseerd op de resultaten van het Transbaso-onderzoek, en geeft houvast en materialen bij de diverse stappen in het studiekeuzeproces. De stappen zijn ook bruikbaar voor een studiekeuze binnen het secundair.

Belangstellingstests I Like Basic/I Like Junior test

De speelse I Like Basic-test op studiekiezer.be is gericht op kinderen aan het eind van het lager onderwijs en laat hen voor 54 activiteiten aangeven hoe graag ze dit zouden doen: van techniek, koken tot talen. Het eindresultaat is een grafiek waarin de voornaamste belangstellingsdomeinen zichtbaar worden. Van daaruit kan je doorklikken naar verwante studierichtingen.

De belangstellingstest I-Like Junior is gericht op de keuzes voor de 2e graad secundair

De Materialenbox van Onderwijskiezer i.s.m. Klascement

Onderwijskiezer.be bundelt in samenwerking met Klascement een hele reeks leermaterialen rond onderwijsloopbaanbegeleiding voor de diverse niveaus.